Казарма в Кстове

Места в Кстове 

Казарма 3 батальона
Казарма 3 батальона

Казарма 3 батальона в Кстове

Казарма БОУП
Казарма БОУП

Казарма БОУП в Кстове

Казарма 1 батальона
Казарма 1 батальона

Казарма 1 батальона в Кстове

Казарма 4 батальона
Казарма 4 батальона

Казарма 4 батальона в Кстове

Казарма 2 батальона
Казарма 2 батальона

Казарма 2 батальона в Кстове